نام

نام خانوادگی

شماره تماس

آدرس محل سکونت

آدرس صفحه اینستاگرام

سن

آپلود موسیقی انتخاب شده

آپلود عکس خواننده

موارد زیر را رعایت فرمایید.

لطفا موسیقی مورد نظر خود را که برای ساخت ویدیو انتخاب کرده اید، همراه با تصویر خود آپلود کنید.

لطفا از ارسال چندین درخواست خودداری فرمایید.

لطفا فقط یک ترک را انتخاب و ارسال فرمایید.

فایل موسیقی باید فرمت mp3 یا mp4 داشته باشد.