نام

نام خانوادگی

شماره تماس

آدرس محل سکونت

آدرس صفحه اینستاگرام

سن

آپلود موسیقی انتخاب شده

آپلود عکس خواننده

هنرمندان محترم لطفا موسیقی مورد نظر خود را که برای ساخت ویدئو انتخاب کرده اید، همراه با تصویر خود آپلود کنید.

توجه:لطفا از ارسال چندین درخواست خوداری فرمایید.

لطفا فقط یک ترک را انتخاب و ارسال فرمایید.