قانون یک سوم در عکاسی عکاسی تبلیغاتی

گای بوردین، به جای اینکه سوژه اش را بی هوا وسط تصویر بگذارد، با قرار داد آن در گوشه عکس نابه هنجاری آن را تشدید کرده است.

البته عکس هنوز به خو متوازن است، یا بهتر بگویم، به نظر «اشتباه» نمی آید. این بدین خاطر است که بوردین از «قاعده یک سوم » استفاده کرده است.

برای این کار کادرتان را به سه بخش افقی یا عمودی- تقسیم کنید و نقطه کانونی خود را متناسب با این شبکه ذهنی جای دهید.
اگر نمی خواهید سوژه ی خود را در مرکز قرار دهید، قاعده ی یک سوم توازن را حفظ می کند.

بسیاری از عکاسان عکاسی تبلیغاتی وقتي قاعده ی یک سوم به چشمشان می خورد به ناسزاگویی می افتند، چراکه این قاعده می تواند بیش از حد حس حساب شدگی به تصویر بدهد. با این همه، همه ی این عکاسان عکاسی تبلیغاتی به طور پنهانی هوادار این قاعده هستند. آن را با سخت گیری به کار ببرید و مراقب باشید که سوژه را بیش از حد نزدیک به کادر یا با فاصلهی کم از مرکز قرار ندهید، چون ممکن است کمی بد ترکیب به نظر رسد.

هر سانتیمتر از عکستان را جدی بگیرید


من این عکس لارس تونبیورک را خیلی دوست دارم.

از این که هیچ قسمتی از آن به تنهایی زیبا نیست خیلی خوشم می آید. زیبایی آن ناشی از رابطه ی متقابل چیزها با هم است. هیچ چیز بیجایی در این عکس وجود ندارد. هیچ چیز به نظر اضافی نمی آید. چنین عکس هایی را نمی توان «ناگهانی» گرفت. چنین عکس هایی وقتی به دست می آیند که از آنچه در هرگوشه ی کادرتان می گذرد خبر داشته باشید. وقتی برای گرفتن عکس حاضر می شوید، حرکات ظریف شما به همه چیز معنا می بخشند . کمی پایین تر، قدری به سمت چپ، چند قدم به عقب. این تنظیمات جزئی هستند که ما را مطمئن می کنند پایه ی پیش زمینه ی تصویر کاملا عمودی است. توجه به آنها یعنی تاکسی در حال گذر، به جای اینکه دو تکه شود، در کادر قرار گرفته است. آنها موجب می شوند که بافت زندہی رنگ ها، بدون آنکه هیچ کدامشان مقهورکننده باشد، در تناسب با یکدیگر قرار بگیرد. آنها به ما اطمینان می دهند که هیچ چیزی به داخل کادر نخزیده، مگر اینکه جایش آنجا بوده است.
وقتی ترتیب عکستان را می چینید از فضاهای «بی خاصیتی» که چیزی به آن اضافه نمی کنند پرهیز کنید.
لحظه ای که فکر می کنید برای گرفتن عکس عکاسی تبلیغاتی آماده هستید یک لحظه درنگ کرده و نگاهی به گوشه کنار کادر خود بیاندازید. آیا همه چیز همان جایی است که باید باشد؟ آیا ترکیب بندی به منزله یک کل عمل می کند؟ اگر آن را کاملا تحت کنترل ندارید، موقعیت خود را عوض کنید -حتی صرفا یک ذره- و حواستان به این باشد که تمام عناصر چطور همگام با یکدیگر جابه جا می شوند.

در این عکس بیل برانت همه چیز به شدت غلط است.

اول، مسیر سمت راست چشمان ما را به بیرون عکس می کشاند. بعد هم آن تن چراغ ناموزون را داریم که به طرز آزاردهنده ای با لبه ی بالایی کادر در تماس است ببینید چطور موضوع عکس۔ فرانسیس بیکن نقاش – در انتهای سمت چپ تصور قرار گرفته و لبهی کادر تصویر بی رحمانه نگاهش را قطع می کند. خط افقی ای را که از میان سر موضوع عکس رد می شود به اینها اضافه کنید و با ترکیب بندی ای روبه رو می شوید که در مجموع آزاردهنده، و مملو از تنش و اضطراب است. تنش و اضطراب. راستش اینها آدم را یاد نقاشی های بیکن می اندازند. با نگاهی دوباره، همه چیز در این عکس به شدت درست است؟

عکاس های عکاسی تبلیغاتی خوب قوانین را رعایت می کنند. عکاس های واقعا عالی بیشتر وقت ها آنها را زیر پا می گذارند.

گرچه تکنیک های ترکیب بندی مثل خطوط اصلی، قانون یک سوم، قاب بساتن و چیزهای دیگر به منزله ی قطعات ضروری ساخت و ساز هستند، اما استفادهی زیاد از آنها می تواند عکس های شما را کمی محتاط و پیش بینی پذیر سازد. پس به جای اینکه مطمئن شوید همه چیز هماهنگ» است، تمرکزتان را بر اکر ترکیب بندی هایی بگذارید که ذات سوژهی شما را به چنگ می اورند. این – مردی است که سرهای از ریخت افتاده، پاپ های نعره کش، و لاشهی کی کشیده است. فکر نمی کنم قانون یک سوم اینجا به درد بخور می بوده و لاشه ی حیوانات را
حالا بروید بیرون و تمرین کنید.

این عکس شلوغی عکس قبلی را ندارد اما…

با وجود این همه فضای خالی، هو آن غیر ضروری به نظر نمی آید. همه چیز درست همان جایی است که باید باشد. این عکس حامل همان نظم بی روح شهرک صنعتی ای است که در آن تصویرشده است لوئیس بالتز وزن بصری هر یک از عناصر را احساس کرده است. او فقط در پارکینگی احاطه شده با دیواری آجری و یک محوطه ی آسفالت را ندیده است. بالتز در عوض همه چیز را به شکل و کیفیتی دوبعدی تقلیل داده است.

دنیا را آنگونه که هست نبینید. آن را از نگاه یک عکاس عکاسی تبلیغاتی ببینید.

دقت کنید که در این عکس زمین تیره چه قدر به نسبت دیوار روشن، «سنگین تر به ا نظر می رسد.

چطور این نکته بر میزان فضایی که بالتز در کادرش به آنها اختصاص داده، تاثیر گذاشته است. توجه کنید که چطور خاکستری در پارکینگ با لوزی سنين سطح اسفالت موزون شده است. ببینید چطور فضای میان تک تک این عناصر و موقعیت آنها در نسبت با لبهی کادر، موازنهای تمام و کمال ایجاد کرده است. ا احساس کردن وزن بصری یک صحنه عمل توازن بخش پیچیده ای است، شما پیشاپیش ترازوهای بسیار مفیدی هستند. وقتی در مورد نصب دیوار تصمیم می گیرید، یا غذا را توی دیس می چینید، در حال سنج هستید.

تنها کاری که الان باید انجام دهید به کار گرفتن این مهارت در عکس هایتان عکاسی تبلیغاتی است.

ادامه مقاله بزودی در همین وب سایت منتشر خواهد شد.

مطالبی که شاید نخوانده باشید