برای مدت زمانی نسبتا طولانی ؛ عکاسی در سبک سیاه و سفید حالت پایه و استاندارد برای ثبت عکس به شمار می آمده است .

اما از زمانی که مفهوم قرار گرفتن رنگ ها در عکس به وجود آمد ؛ هنرمندان عکاس مجبور شدند تا با اصول پایه و برخی از مفاهیم در رابطه با رنگ ها بیشتر آشنا شوند .

کنتراست

در عکاسی سیاه و سفید ، کنتراست به معنای تفاوت میان روشنترین و تاریک ترین بخش های صحنه در عکس می باشد .

اما در واقع کنتراست به معنای آن است که در درون کادر تصویر ؛ رنگ سفید به چه میزان سفید دیده می شود ؟

در عکاسی سیاه و سفید تنها سه تنالیته رنگ دیده می شوند که این سه تنالیته عبارتند از کم کنتراست ؛ کنتراست متوسط و کنتراست بالا

اما در عکاسی با استفاده از رنگ ها کمی مفاهیم پیچیده تری وجود خواهند داشت . در عکسهای رنگی مفهوم کنتراست های رنگی نیز پدیده ای نو ظهور به شمار می آیند .

کنتراست های رنگی در اثر نحوه تعامل رنگ ها با یکدیگر به وجود می آیند .

در اینجا ؛ همزمان با آنکه نسبت تاریکی به روشنایی برای ایجاد کنتراست مورد استفاده قرار می گیرد ؛ اما رنگ ها نیز با توجه به محیط پیرامونی خود به وجود آورنده حالت هایی از کنتراست خواهند بود .

به عنوان مثال در تصویر فوق توپ سفید از یک حالت کنتراست رنگی در برابر چمن سبز برخوردار است و از این روی این کنتراست به جلب توجه به سمت سوژه اصلی کمک می نماید

دمای رنگ

هر زمان که به مفهوم رنگ در درون عکس توجه می شود ؛ دمای رنگ ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرند .

رنگ های مختلف دارای دمای رنگ متفاوتی هستند و از این روی می توان توجه نمود که رنگ نور آفتاب در ساعت های مختلف روز ؛ دارای ویژگی های متفاوتی می باشد .

اگر چه برای تعیین دمای رنگ نور از سنجش های تکنیکی متفاوتی می توان استفاده نمود ؛ اما ساده ترین راه برای پی بردن به تفاوت ها توجه به مفهوم رنگ ( Tint ) – در فارسی به معنای ته رنگ یا سایه رنگ – می باشد .

Tint  و دمای رنگ به همراه هم مفهوم وایت بالانس را به وجود می آورند . این دو عامل بر ادراک و تلقی سنسور دوربین از مفهوم رنگ ها تاثیر گذار می باشند و ازاین روی به عنوان مثال هر زمان که شما تحت شرایط تابش نور فلورسنت عکاسی می کنید ِ شاهد به وجود آمدن ته رنگ ( Tint ) رنگ سبز بر روی تصویر خود خواهید بود .

استفاده از دمای رنگ

در زمان ثبت هر عکس به حالت tint یا ته رنگ غالب در کل تصویر باید توجه داشته باشیم .

ته رنگ متمایل به قرمز مثل حالت هایی که در زمان غروب آفتاب مشاهده می شود باعث تخت و یکنواخت شدن تنالیته پوست انسان می شود

و این در حالی است که ته رنگ آبی برای عکاسی از محصولات در زمانی مناسب است که به یک حالت رنگ خنثی نیازمندیم .

وایت بالانس دوربین از راه های مختلفی قابل تنظیم است . با استفاده از فیلتر های دوربین و یا با استفاده از نرم افزار های ویرایش عکس , وایت بالانس دوربین را می توان تغییر داد .

دیافراگم و سرعت شاتر نیز بر این عامل تاثیر گذار خواهند بود و یک ایده بسیار مطلوب آن است که از یک صحنه واحد در حالت های مختلف وایت بالانس عکاسی کنید تا در زمان تصمیم گیری ؛ از قدرت عمل بالاتری برخوردار باشید .

مطالبی که شاید نخوانده باشید